Współpraca Korony Rzeszów z Resovią

Współpraca Korony Rzeszów z CWKS Resovia Rzeszów S.A.

Za nami oficjalne podpisanie trójstronnej Umowy Partnerskiej pomiędzy klubem sportowym CWKS Resovia Rzeszów S.A., Szkołą Mistrzostwa Sportowego RESOVIA w Rzeszowie, a Klubem Sportowym Korona Rzeszów